Privacyverklaring & Klachtenregeling

Privacy (AVG)
In onze privacy statement kunt u terug lezen hoe wij er voor zorgen dat er op een verantwoorde en veilige manier met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Klik hier voor meer informatie.

Klachten zorgverlening BSR-Den Bosch
Het kan voorkomen dat jij als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 Heeft de klacht betrekking op Vera kijk op site van de VBAG https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

 Heeft het betrekking op Thijs, kijk dan op https://gatgeschillen.nl/.

Thijs valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/” Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/