Wat Body Stress Release voor jou kan betekenen

De techniek

Het lichaam slaat spanning niet zomaar op. Dit is namelijk goed georganiseerd en gebeurt in bepaalde patronen. Als Body Stress Release Practitioner zijn wij opgeleid om deze patronen te herkennen en op te sporen. Door op verschillende plaatsen op het lichaam, hoofdzakelijk langs de wervelkolom in specifieke richtingen zachtjes te drukken, kunnen wij testen waar spanning zit. Als body stress aanwezig is zal deze prikkel een subtiele reflex vanuit het zenuwstelsel teweegbrengen die gedurende enkele seconden waarneembaar is bij de voeten. Het ‘lezen’ van deze reflex bij de voeten wordt ‘monitor’ genoemd. Op deze manier verstrekt het lichaam zelf de benodigde informatie.

Spanning is wie je denkt te moeten zijn, ontspanning is wie je bent.

Het consult

Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek, gevolgd door een release. De Practitioner stelt vragen om een compleet beeld te krijgen van jouw gezondheid. Denk hierbij aan medische geschiedenis, ongelukken, operaties en de huidige staat van je lichamelijke gezondheid.

Een release wordt uitgevoerd op een speciale BSR-bank. Je gaat op de voetenplank staan en wordt naar voren gekanteld. Daarna kan de release beginnen. Tijdens de release blijf je volledig gekleed, ook de schoenen blijven aan.

De behandeling

We maken 3 afspraken, op dag 1, 4 en 11. Door dit ritme krijgt het lichaam op de juiste tijd impulsen om aan het werk te gaan. De eerste behandeling duurt 45 tot 60 minuten en de vervolgafspraken duren 30 minuten. Op de volgende dagen is het mogelijk om te starten:

  • Maandag als startdag  → vervolgafspraken zijn op de twee donderdagen daarna
  • Dinsdag als startdag   → vervolgafspraken zijn op de twee vrijdagen daarna
  • Vrijdag als startdag    → vervolgafspraken zijn op de twee maandagen daarna

Soms wordt de 3e afspraak in overleg een aantal dagen vervroegd. Na de eerste 3 sessies worden de vervolgafspraken in gezamenlijk overleg ingepland.

Het effect

BSR activeert het zelfherstellend vermogen van uw lichaam. Na de release gaat jouw lichaam aan de slag om vastgezette spierspanning los te laten. Dit gebeurt laag voor laag en neemt tijd in beslag. Vergelijk het met het herstel van een wondje of een botbreuk.

Iedere persoon reageert anders na een release. Het kan dat je direct verlichting voelt. Maar het komt ook voor dat er eerst wat vermoeidheid optreedt of een lichte emotionele reactie. Door de verbeterde communicatie van de zenuwen, spelen soms oude irritaties even op. Gelukkig is dit altijd van tijdelijke aard en je merkt dat het steeds beter gaat. De pijn verdwijnt, spieren worden soepeler en je hebt meer energie.

De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn daarom per persoon verschillend. Dit is mede afhankelijk van:

  • De duur van de aanwezigheid van de klacht.
  • Hoe de klacht is ontstaan.
  • De ernst en hevigheid van de situatie.
  • De huidige leef- en werkomstandigheden.
  • De snelheid waarmee de spanning loslaat.