Beroepsvereniging & Zorgverzekeraars

Aangesloten bij:
Binnen Body Stress Release Den Bosch zijn wij allen aangesloten bij Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN) en bij het CAM Coop.

Thijs Olink is ook aangesloten bij Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT) als level 3 therapeut. Voor meer informatie zie www.catcomplementair.nl

Vera de Bever en Adinda van Schagen zijn ook aangesloten bij Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG)

Body Stress Release is een lichaamsgerichte therapie en de prestatiecode is 24608 – Body Stress Release.

Vergoedingen zorgverzekeraars:
Er zijn verzekeraars die een BSR consult geheel of gedeeltelijk vergoeden. Controleert u van tevoren bij uw verzekeraar of de vergoeding ook voor uw polis geldt. Heeft u recht op vergoeding, dan wordt uw consult meestal bij zowel Thijs, Vera als Adinda vergoed. Heeft u een verzekering via de VGZ dan wordt een consult alleen bij Vera en Adinda vergoed.

Voor vergoedingen van consulten bij Thijs kijk op www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars.

Voor vergoedingen van consulten bij Vera en Adinda kijk op https://vbag.nl/consument/zorgverzekeraars-en-vergoedingen/